เครื่องเข้าเล่มสันขดลวด เครื่องเข้าเล่มห่วงพลาสติก

ครื่องเข้าเล่ม 2 ระบบ Coil & Wire 3:1 (new model)

เป็นเครื่่องเข้าเล่มสันเกลียวและสันขดลวดชนิด 3:1 ในเครื่องเดียวกัน ตัวเครื่องออกแบบแยกช่องป้อนกระดาษเพื่อความสะดวกในการใช้งาน.

เครื่องเข้าเล่มสันขดลวด เครื่องเข้าเล่มสันขดลวด Wiremac
เครื่องเข้าเล่มสันขดลวด เครื่องเข้าเล่มสันขดลวด 2740
เครื่องเข้าเล่มสันขดลวด
HomeBLOGแกลลอรีPromotionContact Us

 

เครื่องเข้าเล่มสันขดลวด
 
เครื่องพับกระดาษ
เครื่องเข้าเล่มสันขดลวด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องเข้าเล่มชนิด 2 IN 1 : Comb and Wire

เป็นเครื่่องเข้าเล่มที่สามารถเข้าเล่มได้ทั้งชนิดสันห่วงพลาสติกและชนิด สันขดลวด สามารถเข้าเล่มได้ถึง ความหนา 500 แผ่น ( 80 แกรม) ในกรณีใช้สันห่วงพลาสติก (ห่วงพลาสติกขนาด 51 มม) และได้ถึงความหนา 120 แผ่น กรณีสันขดลวด ( สันขดลวดขนาด 14.3 มม) โดยสามารถเข้าเล่มเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น (กระดาษ 80 แกรม)

เครื่องเข้าเล่มขดลวด Wiremac DUO (made in Taiwan)

เป็นเครื่่องเข้าเล่มสันขดลวดที่สามารถเข้าเล่มได้ทั้งชนิด3 ต่อ 1 และ ชนิด 2:1 ในเครื่องเดียวกัน หน้ากว้าง 14 นิ้วแต่สามารถรองรับงานเจาะ A3+ ได้เนื่องจากเป็นรุ่นปลายเปิด ...

เครื่องเข้าเล่มสันขดลวด

ครื่องเข้าเล่มสันเกลียว Coilmac ER (4:1) (made in Taiwan)

เครื่องเจาะและเข้าเล่มสันเกลียวระบบมือโยกและแกนหมุนไฟฟ้า หน้ากว้าง 14” (356mm) สามารถยกเว้นใบมีดการเจาะเอกสารได้ 5 ตำแหน่ง สามารถเข้าเล่มได้หลากหลายขนาดเช่น 13”, 11”, A4, A5 และกระดาษยาวพิเศษเพราะเป็นรุ่นปลายเปิดมีหมุดล๊อคระยะ...

เครื่องเข้าเล่มสันขดลวด

ครื่องเข้าเล่มสันเกลียว Coilmac M (4:1) (made in Taiwan)

เครื่องเจาะและเข้าเล่มสันเกลียวระบบมือโยก หน้ากว้าง 14” (356mm) สามารถยกเว้นใบมีดการเจาะเอกสารได้ 5 ตำแหน่ง สามารถเข้าเล่มได้หลากหลายขนาดเช่น 13”, 11”, A4, A5 และกระดาษยาวพิเศษเพราะเป็นรุ่นปลายเปิดมีหมุดล๊อคระยะ...

เครื่องเย็บมุงหลังคา

เครื่องเย็บเข้าเล่มมุงหลังคา

เครื่องรุ่นนี้สามารถทำงานเย็บเข้าเล่มได้ทั้งแบบมุงหลังคา (saddle)และแบบเย็บข้าง (flat)...

เครื่องเข้าเล่มสันขดลวด

เครื่องเจาะเข้าเล่มไฟฟ้า Rhin O Tuff (made in USA)

เครื่องเจาะเข้าเล่มไฟฟ้ารุ่นล่าสุดที่ออกแบบให้มีระบบการหยิบ-การเจาะ- และจัดวางชิ้นงาน เป็นระบบเดียวกัน (Pick-Punch-Stack) โดยสามารถลดขั้น ตอนงานและเพิ่มประสิทธิผลการผลิตได้มากกว่า 50% เมื่อเทียบกับรุ่นทั่ว ไป ตัวเครื่องออกแบบมาให้สามารถเปลี่ยนใบมีดได้ง่าย ทั้งใบมีดใช้งานห่วง เข้าเล่มสันขดลวด สันเกลียว สันห่วงพลาสติก ...

เครื่องเข้าเล่มสันขดลวด

เครื่องเข้าเล่มไฟฟ้า COMB + WIRE + Spiral (Taiwan, Europe)

เป็นเครื่องเข้าเล่มไฟฟ้าที่สามารถเจาะและทำงานเข้าเล่มได้ทั้งสันห่วง พลาสติกและสันห่วงขดลวดโดยสามารถสลับกล่องใบมีดตามที่เราต้องการ ได้ ตัวเครื่องมาพร้อม ใบมีด 4 ชุด แยกซื้อได้ คือใบมีดสันห่วงพลาสติก (comb) ใบมีดสันขดลวด 3: 1 (wire 3:1) ใบมีดสันขดลวด 2:1 (wire 2:1) และใบมีดสันเกลียว (spiral)

เครื่องเข้าเล่มสันขดลวด

เครื่องเข้าเล่ม 2 ระบบ COMB + WIRE(3:1)

เป็นเครื่องเข้าเล่มที่สามารถเจาะและทำงานเข้าเล่มได้ทั้งสันห่วงพลาสติก และสันห่วงขดลวดชนิด 3: 1โดยสามารถยกเวน้ใบมีดตามที่เราต้องการได้ ตัวเครื่องมาพร้อมกับชุดบีบขดลวด และ ชุดเข้าเล่มกระดูกงู

เครื่องเข้าเล่มสันเกลียว Coilmac M41 Plus (Taiwan)

เป็นเครื่่องเข้าเล่มสันเกลียวที่สามารถทำงานเจาะและเข้าเล่มได้ โดยรองรับงานได้หลายขนาด โดยสามารถยกเว้นใบมีดในการเจาะ ได้ทุกใบ (54 รู) สามารถเข้าเล่มได้ทุกความหนาของสันเกลียว ...

 

 

เครื่องเข้าเล่ม smart binding (Bind it Yourself)

เป็นเครื่องเจาะเข้าเล่มชนิดพิเศษ โดยมีจุดเด่นที่สามารถ ถอด- แทรก เอกสาร โน็ต หรือ รูปถ่าย ได้ตามที่เราต้องการซึ่งเราสามารถแทรกไปไว้ที่ หน้าไหนก็ได้ ตัวเครื่องออกแบบมาให้สามารถเจาะ และใช้งานกับห่วงเข้า เล่มแบบวงกลม ...

เครื่องเข้าเล่ม

 

 

 

 

 

 

เครื่องเข้าเล่มสันขดลวด เครื่องเข้าเล่ม 2 ระบบ

 

 

 

เครื่องเข้าเล่มสันขดลวด Wire 3:1 และ Wire 2:1 ในเครื่องเดียวกัน (รูเจาะสี่เหลี่ยมหรือ รูกลม)

เป็นเครื่่องเข้าเล่มสันขดลวดที่สามารถเข้าเล่มได้ทั้งชนิด3 ต่อ 1 และ ชนิด 2:1 สามารถเข้าเล่มได้ถึง ความหนา120 แผ่น ( 80 แกรม) ในกรณีใช้สันขดลวด 3:1 และได้ถึงความหนา 250 แผ่น กรณีสันขดลวดชนิด 2:1

 

 
เครื่องเข้าเล่มสันเกลียว เครื่องเข้าเล่ม all in one เครื่องเข้าเล่มไฟฟ้า all in one เครื่องเข้าเล่มสันเกลียว เครื่องเข้าเล่มสันเกลียว เครื่องเข้าเล่มสันเกลียว